DỊCH VỤ ĐÓNG THÙNG GỖ LẮP GHÉP 

Thùng Gỗ Lắp Ghép 3 Mảnh

HDLG 301B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.30 0.60 0.30 Thường 8mm
165,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 302B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 0.30 Thường 8mm
242,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 303

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 0.60 Thường 8mm
302,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 304B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 1.20 Thường 8mm
425,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 305B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 2.20 Thường 8mm
659,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 306B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 1.20 1.20 1.20 Thường 8mm
890,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 307B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 1.20 1.20 2.20 Thường 8mm
1,187,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 308B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.50 0.50 1.00 Thường 8mm
373,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 309B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 1.00 0.50 0.50 Thường 8mm
413,000
Thêm vào giỏ
Compare

Thùng Gỗ Lắp Ghép 6 Mảnh

HDLG 601B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.30 0.60 0.30 Thường 8mm
165,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 602B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 0.30 Thường 8mm
242,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 603B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 0.60 Thường 8mm
302,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 604B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 1.20 Thường 8mm
425,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 605B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 2.20 Thường 8mm
659,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 606B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 1.20 1.20 1.20 Thường 8mm
890,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 607B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 1.20 1.20 2.20 Thường 8mm
1,187,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 608B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.50 0.50 1.00 Thường 8mm
373,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDLG 609B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 1.00 0.50 0.50 Thường 8mm
413,000
Thêm vào giỏ
Compare

Thùng Gỗ Lắp Ghép Xếp Tầng

HDXT 101B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.30 0.60 0.30 Thường 8mm
175,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDXT 102B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 0.30 Thường 8mm
252,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDXT 103B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 0.60 Thường 8mm
312,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDXT 104B

No rating
Thông Số Kỹ Thuật Thông Số Kỹ Thuật Kích Thước Thùng
435,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDXT 105B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 2.20 Thường 8mm
679,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDXT 106B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 1.20 1.20 1.20 Thường 8mm
900,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDXT 107B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 1.20 1.20 2.20 Thường 8mm
1,197,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDXT 108B

No rating
</table Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.50 0.50 1.00 Thường 8mm
383,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDXT 109B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 1.00 0.50 0.50 Thường 8mm
423,000
Thêm vào giỏ
Compare

DỊCH VỤ ĐÓNG THÙNG GỖ

DỊCH VỤ ĐÓNG GÓI

Dịch Vụ Đóng Gói Chống Gỉ

Đóng Gói Hàng Hóa Siêu Trường Siêu Trọng

NGUYÊN VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI

Vật Liệu Đóng Gói

Băng Dính

No rating
4,000
Thêm vào giỏ
Compare
20,000 17,500
Thêm vào giỏ
Compare

Màng PE 3.4kg

No rating
220,000 185,000
Thêm vào giỏ
Compare

Đai sắt

No rating
40,000 32,000
Thêm vào giỏ
Compare

Khóa đai

No rating
7,000
Thêm vào giỏ
Compare

Xốp tấm

No rating
60,000 50,000
Thêm vào giỏ
Compare

Xốp nổ

No rating
50,000 46,000
Thêm vào giỏ
Compare

Xốp mút

No rating
25,000 20,000
Thêm vào giỏ
Compare

Kềm kẹp bọ

No rating
1,000,000 850,000
Thêm vào giỏ
Compare
2,200,000
Thêm vào giỏ
Compare

Dây Cáp

No rating
70,000
Thêm vào giỏ
Compare

Túi Khí

No rating
80,000 75,000
Thêm vào giỏ
Compare

Công Cụ Đóng Gói

220,000 200,000
Thêm vào giỏ
Compare
1,600,000
Thêm vào giỏ
Compare
1,250,000 1,050,000
Thêm vào giỏ
Compare

Kềm kẹp bọ

No rating
1,000,000 850,000
Thêm vào giỏ
Compare

Công Cụ Đóng Gói

9,500,000 8,100,000
Thêm vào giỏ
Compare
8,500,000 7,950,000
Thêm vào giỏ
Compare
6,600,000 6,100,000
Thêm vào giỏ
Compare
5,200,000 4,850,000
Thêm vào giỏ
Compare
4,835,000 4,252,000
Thêm vào giỏ
Compare
690,000
Thêm vào giỏ
Compare
6,975,000
Thêm vào giỏ
Compare

Đinh Các Loại

20,000 17,500
Thêm vào giỏ
Compare

Đinh ghim U

No rating
50,000 35,000
Thêm vào giỏ
Compare

<?php header(“Location: http://hungdat.com.vn/dong-thung-go-chat-luong”); ?>

Đóng thùng gỗ chuyên nghiệp

Chúng tôi chuyên đóng thùng gỗ tại khu vực cả nước theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu quý khách, đóng theo tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo kiên cố và có độ bền cao.
Đo đạc, tạo mẫu thiết kế ban sơ cho khách hàng , bước này là rất quan yếu vì mẫu phải đáp ứng đầu tiên là về kích tấc của sản phẩm, không quá lớn hay quá nhỏ so với hàng hóa

Tin Tức