Thùng Gỗ Lắp Ghép Xếp Tầng

Hiển thị một kết quả duy nhất

HDXT 101B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.30 0.60 0.30 Thường 8mm
360,000

HDXT 102B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 0.30 Thường 8mm
412,000

HDXT 103B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 0.60 Thường 8mm
476,000

HDXT 104B

No rating
Thông Số Kỹ Thuật Thông Số Kỹ Thuật Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 1.20 Thường 8mm
603,000

HDXT 105B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 2.20 Thường 8mm
815,000

HDXT 106B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 1.20 1.20 1.20 Thường 8mm
997,000

HDXT 107B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 1.20 1.20 2.20 Thường 8mm
1,363,000

HDXT 108B

No rating
</table Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.50 0.50 1.00 Thường 8mm
510,000

HDXT 109B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 1.00 0.50 0.50 Thường 8mm
510,000

Hiển thị một kết quả duy nhất

X