Thùng Gỗ Lắp Ghép Xếp Tầng

Xem tất cả 9 kết quả

HDXT 101B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.30 0.60 0.30 Thường 8mm
175,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDXT 102B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 0.30 Thường 8mm
252,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDXT 103B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 0.60 Thường 8mm
312,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDXT 104B

No rating
Thông Số Kỹ Thuật Thông Số Kỹ Thuật Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 1.20 Thường 8mm
435,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDXT 105B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.60 0.60 2.20 Thường 8mm
679,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDXT 106B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 1.20 1.20 1.20 Thường 8mm
900,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDXT 107B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 1.20 1.20 2.20 Thường 8mm
1,197,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDXT 108B

No rating
</table Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 0.50 0.50 1.00 Thường 8mm
383,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDXT 109B

No rating
Kích Thước Thùng (m) Loại Ván Dài Rộng Cao 1.00 0.50 0.50 Thường 8mm
423,000
Thêm vào giỏ
Compare

Xem tất cả 9 kết quả