Vật Liệu Đóng Gói

Showing 1–12 of 15 results

Dây Cáp

No rating
70,000 50,000
2,200,000 2,050,000
45,000 35,000
105,000 85,000

Kềm kẹp bọ

No rating
120,000 80,000

Khóa đai

No rating
7,000 5,000

Màng PE 3.4kg

No rating
220,000 185,000
220,000 200,000

Túi Khí

No rating
80,000 75,000

Xốp mút

No rating
25,000 20,000

Xốp nổ

No rating
50,000 46,000

Xốp tấm

No rating
60,000 50,000

Showing 1–12 of 15 results

X