Vật Liệu Đóng Gói

Xem tất cả 12 kết quả

Băng Dính

No rating
4,000
Thêm vào giỏ
Compare

Dây Cáp

No rating
70,000
Thêm vào giỏ
Compare
2,200,000
Thêm vào giỏ
Compare

Kềm kẹp bọ

No rating
1,000,000 850,000
Thêm vào giỏ
Compare

Khóa đai

No rating
7,000 5,000
Thêm vào giỏ
Compare

Màng PE 3.4kg

No rating
220,000 185,000
Thêm vào giỏ
Compare

Túi Khí

No rating
80,000 75,000
Thêm vào giỏ
Compare

Xốp mút

No rating
25,000 20,000
Thêm vào giỏ
Compare

Xốp nổ

No rating
50,000 46,000
Thêm vào giỏ
Compare

Xốp tấm

No rating
60,000 50,000
Thêm vào giỏ
Compare

Đai sắt

No rating
40,000 32,000
Thêm vào giỏ
Compare
20,000 17,500
Thêm vào giỏ
Compare

Xem tất cả 12 kết quả