HDLG 607B

Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
Dài Rộng Cao
1.20 1.20 2.20 Thường 8mm

1,363,000

Quantity