HDLG 601B

Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
Dài Rộng Cao
0.30 0.60 0.30 Thường 8mm

360,000

Quantity