HDXT 106B

Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
Dài Rộng Cao
1.20 1.20 1.20 Thường 8mm

900,000

Quantity