HDXT 103B

Kích Thước Thùng (m)  
Loại Ván
Dài Rộng Cao
0.60 0.60 0.60 Thường 8mm

476,000

Quantity