HDXT 103B

Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
Dài Rộng Cao
0.60 0.60 0.60 Thường 8mm

312,000

Quantity