HDLG 301B

Kích Thước Thùng (m) Loại Ván
Dài Rộng Cao
0.30 0.60 0.30 Thường 8mm

165,000

Quantity